ТЕГ-ын сар, улирал, жил бүр нэгтгэн гаргадаг 5 бүлэг статистик мэдээллийг олон жилийн динамикаар нээлттэй хүлээн авах боломжоор хангасан iPad төхөөрөмжинд зориулсан програмыг хэрэглэгчдэд хүргэж байна.

 

 

 

  • Графикан үзүүлэлт
  • Хүснэгтэн үзүүлэлт
  • Татварын хууль
  • Татварын хувь хэмжээ
  • Ханшын мэдээ
  • ТЕГ-ын веб сайтын мэдээ (RSS)
  • Бусадтай хуваалцах (Sharing- Twitter, Facebook, Email)