EZStat v.2.0

Mezorn багийн хамгийн анхны iPad, iPhone апп болох EZStat-ыг дараагийн түвшинд гаргаж дахин шинэчлэн боловсруулж хэрэглэгчдэд хүргэлээ. Энэ удаад бид Universal байдлаар хөгжүүлж, англи хэл дээрх хувилбар апп-г тусад нь хөгжүүлж байршууллаа. Нэгэн таатай мэдээ дуулгахад Үндэсний Статистикийн Хороо нь ОУ-ын стандартад нийцсэн нэгдсэн мэдээллийн сан болох www.1212.mn зохион байгуулж ажиллагаанд оруулсан ба энэхүү сантай шинэчилсэн EZStat шууд холбогдон ажилладгаараа онцлог юм.

 

 

 

 

 

 

 

Монстат

Үндэсний Статистикийн Хорооны бүх хэвлэмэл бүтээгдэхүүнүүдийг та iPad, iPhone-оо ашиглан шууд унших боломжтой болсон ба Monstat хэмээх програмыг бэлэн болгоод байна. Энэхүү програмийг ашиглан ҮСХ-ны хэвлэмэл мэдээллийг цаг алдалгүй, түргэн шуурхай хүлээн авч яг л ном уншиж буй мэт адилхан сэтгэгдэл төрөхөөр бүтээхийг бид хичээж ажиллаа.

 

 

 

 

 

 

 

 

Бидний ажлууд хэсгээс орж програмын талаар дэлгэрэнгүй танилцаарай.